WETTHRA ons alter ego

(placeholder)

Wetenswaardig

(placeholder)

Zienswaardig

(placeholder)

Familiewaardig

de opvoering in 1948 (herhaald in 1951 ) van een geschiedkundig Massaspel, lichten we even toe.

Het Massaspel : " Wetthra " verhaalt onder de vorm van een massaal vertoon de geschiedenis van de gemeente Wetteren van af de jaren 630 tot vlak na de beëindiging van WOII. Het staat in doorlopend verband met de geschiedenis van de stad Gent en van het Land van Dendermonde. Aldus opgevat is de opvoering een machtige bijdrage om eigen volk, zijn eigen geschiedenis te leren kennen en waarderen. Er werd beroep  gedaan op medewerkers met naam (Staf Bruggen, huis Walgraeve, huis Caspeele, huis Delvoye,( -> brochure )

Het is vanzelfsprekend, dat het historisch spel niet weinig heeft bijgedragen om onze gemeente te doen kennen, inzonderheid in het Vlaams landsgedeelte, maar ook tot ver buiten de landsgrenzen. Het Feestcomité kon beroep doen  op de medewerking van de culturele en toeristische diensten van de provincie en kreeg een hoge bescherming. Wist u dat er 837 spelers werden geteld. Daar wil je meer over weten :