Dr Wilfried Broeckaert was er niet

In het Massaspel Wetthra zijn leuke taferelen geïnspireerd op folkloristische verhalen, door Marcel Daem opgehaald bij Dr Wilfried Broeckaert. Wilfried kon er niet bij zijn, hij overleed te Antwerpen op 16 februari 1948.  Wat het 6e tafereel zou brengen, was toen nog niet geweten, een explosie van vreugdetaferelen met dans en zang van zijn geboortedorp. Dr. Wilfried Broeckaert werd te Wetteren geboren in 1877 en was de zoon van onze Jan, een folklorist,  geschiedschrijver, en lid van de Koninklijke Vlaamse Akademie. Het schrijven zat hem dus in het bloed en het schilderen ook want zijn broer was Herman Broeckaert, een dichter schilder. 

De verstandsmens in hem was de eerlijke en gewetensvolle dokter en zijn pen schreef geleerde recepten en wetenschappelijke bijdragen.

De gemoedsmens in hem was de letterkundige en zijn pen schreef artikels, boeken en verzen.

Hij was ook schilder en hij conterfeite binnenzichten, bloemen en landschappen

Hij leerde door zijn voorbeeld dat een dokter geen louter wetenschapsmens mag zijn, hart en gemoed moeten samenwerken. Hij toonde door zijn leven hoe dicht hij bij zijn volk stond.

Het ging hem altijd niet voor de wind in zijn leven, doch hij bleef een optimist die optimisme bracht in alle middens waar hij kwam.

Hij schreef verschillende boeken, o.m. “Doktershumor” , “Kwajongen”, een schets van zijn eigen jeugd; “Pilleekens” en “Rond en om het kraambed”. Het waren luimige verhalen en berijmde schetsen met een sterk-sarcastische-humoristische inslag. 

Hij werd met verschillende onderscheidingen vereerd.

BLOG

Recent Photos

Wetthra-tafereel-promo1.png
Wetthra-tafereel-promo1.png
(placeholder)