Het Gemeentelijk Feestcomité

Mei 1946. Het gemeentelijk feestcomité, dat o.m. in 1935 de bloemenstoet verzorgde, wordt op initiatief van burgemeester Jozef Du Château heropgericht. Jules Lorré wordt verkozen tot voorzitter.  Zoekende naar een speciale realisatie wordt er een vergadering gehouden op 8 januari 1948. Men oppert de mogelijkheid van een bloemententoonstelling of een “openluchtspel” . Dan pleit Hubert van Laere, directeur van de gemeentelijke jongensschool, voor de realisatie van een massaspel. Inspecteur Paul Rumes, ook aanwezig, bestrijdt dat voorstel omdat er geen geschikte tekst voorhanden is. Omdat de “ kwekers “ niet gereed zijn om een bloemententoonstelling te organiseren, wordt er toch besloten contact op te nemen met Regisseur Staf Bruggen. Het comité verneemt op 18 maart 1948 dat de niet aanwezige Jaak Wouters een ‘tekst heeft’. De voorzitter brengt op de vergadering van 23 maart 1948 verslag uit over zijn onderhoud met Staf Bruggen. Het comité meent dat kan worden doorgegaan. Het stelt commissies samen voor het algemeen beleid, de propaganda, de financiële en de technische diensten. Op 2 april 1948 doet het comité een beroep op de toneelgroepen. Op de vergadering van 2 april 1948 noteert de secretaris van het comité dat “ het lid dr Wouters, samen met enkele medewerkers, er in gelukt is een stuk samen te stellen welke de goedkeuring van de regisseur Staf Bruggen heeft bekomen… Dr Wouters geeft een samenvatting van het stuk “. Op 9 mei 1948 stelt het comité weliswaar vast dat de volledige tekst klaar is. Het stuk heet “Wetthra” . Ingevolge de vergadering van 30 juni 1948 heeft er op 5 juli 1948 een persconferentie plaats. Daarop wordt voor het eerst dr Jaak Wouters genoemd als promotor. drs Marcel Daem als verstrekker van de historische gegevens, Etienne Daem als tekstschrijver en Marcel Crombeen als technisch adviseur. Wetthra wordt een compleet succes. Het comité nodigt de spelers en medewerkers uit op een feestbal in de zaal Scala op zaterdag 2 oktober 1948. Tijdens dit bal wordt aan elke medewerker een huldediploma overhandigd dat speciaal ontworpen werd door Herman Verbaere [die ook de twee affiches 'Wetthra 1948' had ontworpen ].

In 1951 wordt Wetthra hernomen. Op 2 augustus 1951 gaat de gemeenteraad akkoord om, op vraag van het feestcomté, tussen te komen en financiële zekerheid te verschaffen. De VTB-VAB houdt ter gelegenheid van de opvoeringen een “verzameling” te Wetteren. Tijdens een zitting van het schepencollege op 22 juni 1951 schenkt Albert Sand de door hem vervaardigde maquette van het podium van de gemeente.

Na deze tweede reeks opvoeringen van Wetthra ontbreekt elk archiefstuk over gebeurlijke latere activiteiten van het gemeentelijk feestcomité 

[ René Uyttendaele, in zijn boek : “ Wetteren 1900-1952 kroniek van een gemeente "]

BLOG

Recent Photos

Wetthra-tafereel-promo1.png
Wetthra-tafereel-promo1.png
(placeholder)