U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.
Pers

Pers

De naam WETTHRA klinkt  70 jaar na 1947, nog altijd als een klok. Het is ook al 30 jaar na 1987, dat ze wel eens mag gestemd worden.

ENKELE SNIPPERS:

  • Sommigen vonden de eerste twee taferelen te statisch maar als het symbolisch openen van het gordijn van het grootste openluchtspel dat Vlaanderen ooit heeft gekend, vond ik de taferelen zeer mooi. Ze zullen later het publiek in een hypnotische ban houden.

  • De oudere mensen praten nog veel over Wetthra (1989). Voor hen was het spektakel onvergetelijk. Voor velen van ons waren het de twee mooiste jaren uit ons leven. Het was ook het mooiste openluchtspel van Vlaanderen. Daar was de pers, daar waren de toeschouwers het over eens. En wij zeker.  (Gaston Van der Gucht Wetthra opgevoerd in 1948 EN 1951 (D_1989) p160

Het Laatste Nieuw 8 juli 1948

 

Opvoering van het geschiedkundig massaspel “Wetthra”. In een inleidend woord wees de h Jules Lorré op het doel van deze kunstmanifestatie, waarbij de geschiedenis van de gemeente van de jaren 630 af tot op onze dagen in twaalf taferelen wordt verteld. Het denkbeeld werd opgevat door burgemeester Du Château. De promotor van het stuk is dr J. Wouters, de geschiedkundige gegevens werden verstrekt door de h Marcel Daem terwijl de h Etienne Daem voor de tekst zorgde. Als technisch raadgever trad de heer Crombeen op. VAN HOGE WAARDE VOOR HET VOLK

De h Du Château , burgemeester van Wetteren, legde de hoge waarde op kunst en cultureel gebied van deze opvoering voor het volk.

 

t’reklaamblad 6 aug 1948
Wetteren blijft niet ten achter…
Historisch massaspel Wetthra

De actieve burgemeester Du Château onderschat niet de opvoedende waarde ener cultuurprestatie. Daarom gaf hij ’t feestcomité opdracht dit jaar uit te pakken met een artistiek hoogstaand initiatief, dat onder de wakkere impuls van Dr Jaak Wouters ontstond in het ontwerp van een historisch massaspel. Het openluchtspel Wetthra dat berust op historische gegevens van Drs Marcel Daem en toneelmatig bewerkt werd door Etienne Daem verhaalt de geschiedenis van Wetteren van het jaar 630 af tot heden toe en staat in logisch verband met de geschiedenis van Gent en het land van Dendermonde. Aldus opgevat kan de opvoering er machtig veel toe bijdragen om het volk zijn eigen geschiedenis te leren kennen en waarderen zodat het een stap nader komt tot het ware begrijpen der nationale lotsbestemming.  Onder erevoorzitterschap van burgemeester Du Château werd een comité gesticht, dat met de organisatie van het spel belast werd. 

 

HET VOLK Dinsdag 6 maart 1973 Het massaspel “Wetthra”

 

De H Marcel Daem doet ons opmerken dat het auteurschap wel degelijk toekomt aan de gebroeders Etienne en Marcel Daem. Om alle discussie uit te sluiten kregen we een fotokopie in verband met de opvoeringsrechten. Zulks vermeldt de ontwerper : dr. J Wouters , de auteurs, Etienne en drs Marcel Daem; literair adviseur ; dr. phil. Marcel Smet en technisch adviseur: Marcel Crombeen. Hieruit kan dus worden opgemaakt dat de gebroeders Daem , de auteurs zijn van “Wetthra”. Dit document is trouwens door alle betrokkenen ondertekend.

 

Het Volk DNG 24-1-1989
“Wetthra een magisch woord… Daniël De Mol, lid van vriendenkring Wetthra … staat nu in voor de coördinatie bij de uitgave van het boek  ‘Wetthra’1948-1951" ,  een boeiend relaas over die grootse cultuurprestatie . … de auteur Gaston van der Gucht Co-auteur is Marcel Daem [?!]

 

UITVOERIGE LIJST digitaal en op papier voorhanden in de archieven

De meeste artikelen werden samenvattend overschreven

Pers Propaganda

Pers kritiek

Pers Artikelen

persberichten in het archief Marcel Daem

persberichten in het archief Etienne Daem - Stella Staes

  te vevolledigen met de persartikelen in de collecties van Heemkring Wetteren, het Gemeentearhief en Bibliotheek