U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.
1992-08-13 PERS “Wetthra “ wel en wee der Scheldezonen

 1992-08-13 PERS  “Wetthra “ of vijftien eeuwen wel en wee der Scheldezonen.

 WETTEREN — Vrijdag 14 augustus gaat om 21 u op de Markt in Wetteren het historisch openluchtspektakel „Wetthra” in première. Het is een ongemeen boeiende evocatie en een denderend docudrama geworden waarin aan de hand van de geschiedenis van Het Land van de Warande zowat heel het verleden van alle Vlaamse Scheldezonen in een notedop van iets meer dan twee uur de revue passeert.

 Het scenario van „Wetthra” werd kort na de Tweede Wereldoorlog geschreven door de gebroeders Etienne en Marcel  Daem. Een eerste opvoering van het historische massaspel was er al in augustus '48. Het werd drie jaar nadien zelfs hernomen. Bijna veertig jaar later laat de Wetterse op rust gestelde collegedirecteur en toneelschrijver Gaston Van der Gucht alle Scheldekinderen  tussen Gent en Dendermonde weer genieten van een schitterend stuk theatraal chauvinisme. Voor Wetthra '92 herwerkte Van der Gucht de teksten en paste hij scenario en regie aan de huidige technische mogelijkheden aan. Resultaat is een zeer beweeglijke, bijna filmische evocatie waarin historische figuren als Sint Amandus, de graaf van Doornik en stedehouder van Gent, Lodewijk van Male, Filips De Goede maar ook Geuzen. Brigands, „Sossen” en Moffen hun dictatoriale of bevrijdende kreten in quadrafonie over het historische marktplein laten galmen. Naast de honderden figuranten is in Wetthra ’92 ook een zeer belangrijke rol toegemeten aan de polyfone belichting.

 Wetthra-Ganda

 In 630 vraagt Sint Amandus steun voor de uitbreiding van zijn bekeringswerk en enige tijd later wordt een jonge snaak, Wetthra genaamd, vrijgekocht van zijn landheer en boven de doopvont gehouden „opdat zijn naam tot in den eeuwigheid blijve”. Luk Vemimmen speelt zeer doorleefd de rol van Wetthra, metafoor voor alle Vlaamse Scheldezonen die zich gedurende vijftien eeuwen over wel en wee in het Land van de Warande bekommeren. 

Na de vroeg-middeleeuwse ontstaansgeschiedenis met verwijzingen naar de Merovingers en de Noorse woede krijgt de toeschouwer een eerste hallucinant massatafereel met de verschijning van de parochieheilige Sint Gertrudis, vergezeld van twee maal veertien maagdelijke engelen. Met een beiaardversie van Klokke Roeland worden de volgende actietaferelen, waaronder „het bloed-verbond” tussen Wetteren en Gent, ingeluid. Die van Ganda, „de franke bruten vol koppigheid en trots”, weigeren een simbolische knieval voor Filips De Goede die zo een einde aan de vermoeiende stedetwisten wou maken.

Met een stukje commedia dell’ arte en „De klucht van de koe” wordt een frivoler tijdperk ingespeeld. Net als zoveel andere Vlaamse steden en gemeenten wordt ook Wetthra prooi van pest en hongersnood waarna nieuwe dwingelanden de Sint Gertrudiskerk met de gehate „plakaten” ontsieren. Een beetje grotesk stormen nu chronologisch (en steeds van links naar rechts) de Sansculotten, de Brigands, de Hollanders en onze eigen Gendarmen over het immense podium. Fabriekseigenaar Felix Beernaert (Albert Hillaert) komt aantuffen in glimmende oldtimer om de alweer Gentse agitatoren tot betere (lees liberale) gedachten te brengen. In een laatste tafereel duiken de Wetteraars in de schuilkelders en wordt de Zandstraat herdoopt tot Wegvoeringsstraat. De grote finale verzamelt alle historische figuren en de honderden figuren ten achter „Europa ’92 Vrede”.

 Vlaanderen

 „Wetthra” mag dan in de eerste taferelen traag op gang komen, vanaf het moment dat er Viva de Geus wordt geroepen zit er vaart in. Onvergetelijke taferelen zijn de massale vreugdedans met de reuzen en complete fanfare, de Wetterse Belleman die als enige zijn smeuïge  dialect alle eer aandoet en de fijnzinnig geregisseerde fragmenten uit de sociale strijd. Prangende beelden zoals de vendelzwaaiers en de indringende pose van de Duitse soldaten op het hoogste plateau tillen Wetthra tot een memorabele produktie die zeker meer dan alleen de Wetteraars kan bekoren. Wetthra is een stuk Vlaamse geschiedenis waar je op een paar summiere gegevens na geen voorkennis voor nodig hebt.           A.D.T.

Voor alle inlichtingen over Wetthra, het VIP-dorp (met mogelijkheid tot buffet) en de par-keermogelijkheden kan men terecht bij Info Wetthra, tel. OVI 69.34.15, toestel 42. Zitplaatsen op de tribune kosten 500 of 700 fr (VIP-plaatsen 1.000 fr), voorstellingen zijn er nog op 15, 16, 17, 21, 22 en 23 augustus. telkens om 21u.

 

 

 De Scheldezonen krijgen op „ Wetthra vijftien eeuwen geschiedenis over zich uitgestort.

 Foto  B.D. G.

 

(uit VACANTIE. Donderdag 13 augustus 1992)

 

 —————————————————————