U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.
1992 PERS Gaston van der Gucht

1992 PERS Gaston van der Gucht Zeventig, maar actiever dan ooit

WETTEREN — Gaston van der Gucht, die Wetthra regisseert, schreef al drie massa-spelen: „Het Mariaspel van Lebbeke”, destijds door het Davidsfonds bekroond; „Frere Pachters”, het boerenkrijg openluchtspel van Overmere en „De Heksen van Laarne”  dat heel wat bijval kende in  het slot van Laarne. Een portret van deze bezige bij die op zijn zeventigste actiever is dan ooit.

 Gaston van der Gucht werd in 1922 in Mere geboren. Hij speelde in 1930 zijn eerste rol bij De Meirsche Kunstvrienden in „Honger” van Nestor de Tiére. Als Gaston tien jaar is, verhuist het gezin naar Oordegem, waar vader gemeentesecretaris werd en regisseur van de plaatselijke toneelbond Sint-Cecilia. Hij volgt college in Aalst, studeert aan de normaalschool in Sint-Niklaas, en werd onderwijzer en later directeur van de basisschool van het Wetterse College. Zijn huwelijk met Blanche De Kegel werd gezegend met negen kinderen, en sedert 1947 woont Gaston met zijn kroost in de Plantengemeente.

 Jeugdtheater „Nele”

  De jonge van der Gucht stichtte in Oordegem het toneelgezelschap „Hoger Leven”, later volgen „Ploeg”, de toneel-groep van het lerarenkorps van het College, en het reizend jeugdtheater „Nele” in 1947, samen met zijn broers Robert en Willy, André Bossaer en Jeroom Van der Vurst.  Gaston van der Gucht: „Ruim veertig jaar trokken we met „Nele” door Vlaanderen. Sommige jaren traden we meer dan honderd keer op. Meestal met twee van de vijftien stukken die ik speciaal voor bet Jeugdtheater schreef. Ik directeur, auteur, regisseur en acteur van het jeugdtheater. Tienduizen-den kinderen genoten van bijvoorbeeld Tafeltje dek je of Knuppel uit de zak. Intussen is hij ook 22 jaar de bezieler van toneelkring Zucht naar Kunst uit het Werkmanshuis, waarvan hij nu de erevoorzitter is. 

Gaston van der Gucht regisseerde zowat in de hele provincie. Zijn eerste regisseurswerk in het Werkmanshuis dateren vanaf 1943 met De Blinde, Passio Christi en Barabas. Vanaf 1947 regisseert hij in de Retoricakring Nooit Volleerd in de Katholieke Kring in de Stationstraat.

 Voor toneel schreef hij eerst enkele emstige stukken zoals Hernomen Dialoog en Mirakel in Syracuse, die beiden bekroond werden. Maar later hield hij het meer bij volkse blijspelen, die steevast ter gelegenheid van Wetteren-kermis opgevoerd werden. Van der Gucht geniet duidelijk na van de pret en de lachbuien die hij duizenden toeschouwers heeft geboden met stukken zoals De Fanfare De Sint-Jansvrienden, De Piskijker, Dag Meneertje Ooievaar, De Bekoring, Het Komitee, Oma Oma, Kermis bij Nonkel Stanly, Adhémar, da’s ne kastaar en Santé Honoré.

 Het is ook dank zij Gaston van der Gucht dat al zo ’n twintig jaar het hoogtepunt van het toneelseizoen in Wetteren, rond de feestdag van Rerum Novarum draait. Zo schreef hij, ook op aanvraag, in 1991 het jubileumspel „Daens” ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van het verschijnen van de pauselijke encycliek Rerum Novarum. Onlangs creëerde hij „De Traktor”, een toneelstuk dat de problemen van het samenleven met migranten ontleedt.                 

Toneelprijs

 De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en letterkunde kende tijdens de  jongste plenaire vergadering de Nestor de Tièreprijs  1991, toe aan Wetteraar Gaston M. van der Gucht voor zijn toneelstuk „De Traktor”. Het stuk behandelt zeer fijnzinnig maar indringend het probleem van de immigranten. Het toneelspel “Daens” van dezelfde auteur, die zich nu klaarmaakt voor het massaspel Wethra, kreeg vorig jaar een nominatie in de Frans Cools-Toneelprijs.

                                                                                                                                                            

Wetthra regisseur Gaston Van der Gucht is zeventig maar actiever dan ooit.                  (  V.W.      )                    

                                                                                                                                                        

—————————