U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.
1951-07 PERS Wetthra komt terug onder het voetlicht

1951-07 PERS Het historisch massaspel Wetthra komt terug onder het voetlicht.pdf

1951 Het historisch massaspel Wetthra onder regie van staf bruggen komt terug onder het voetlicht.

Tijdens de eerste reeks opvoeringen in 1948 kende het Massaspel Wetthra een reuzensucces en meer dan 20.000 toeschouwers hebben het Historisch Spel van Wetteren bijgewoond. Allen zijn het eens om te verklaren dat WETTHRA het machtigste openluchtspel was, dat ooit ten lande werd opgevoerd door liefhebbers van eigen bodem.

Het Gemeentelijk feestcomité , in overleg met de samenstellers en onder impuls van Burgemeester Du Chateau, Ere-voorzitter van het Comité, zijn ondertussen niet bij de pakken blijven zitten.

Een drietal maanden geleden werd aan de pers medegedeeld, dat Wetthra het historisch Massaspel, een tweede reeks opvoeringen zou beleven namelijk 5-6-11-12-15 en 19 Oogst.

Een erecomité werd samengesteld waarin we de namen vinden van Dhr. Harmel Minister van Openbaar Onderwijs, Zijne Exellentie de Heer Van den Bogaede Goeverneur, Zijne Hoogwaardigheid Monseigneur CALLEWAERT Bisschop van Gent en andere personaliteiten uit Rechterlijke, Bestuurlijke en culturele Kringen, die allen de opvoering van Wetthra onder hun hoge bescherming hebben genomen.

Reeds drie maanden aan een stuk staat Meester Staf BRUGGEN onophoudend in de bres om de repetities te leiden, trouw bijgestaan door zijn verdienstelijke assistent Dhr. Marcel Crombeen.

Twee maanden lang grepen de herhalingen plaats in de loodsen van de oude Pipijnfabrieken aan een cadans van drie repetities per week en minimum twee taferelen per avond. Weldra word het rhytme op vier en daarna op zes taferelen gebracht. Zo zijn we eindelijk op het nieuwgetimmer podium op de Marktplaats terecht gekomen waar nog regelmatig drie herhalingen per week gehouden worden van minstens 6 taferelen t.t.z. de helft van het stuk.

Zolang het op ’t gelijkvloers ging in de Pipijnfabrieken, kwam het er enkel op aan de tekst degelijk aan te leren en vertrouwd te maken met het toneelspel zelf.

Niet minder dan 1400 acteurs moeten in het stuk evolueren, daarom is het een massaspel voor de toeschouwers maar ook een Massa-toneelschool voor de rolbezetting. Zeven toneelmeesters en dertig figuratieleiders staan onder de rechtstreekse leiding van Regisseur Staf BRUGGEN en zijn helper Dhr. CROMBEEN.

De grote figuren van het Massaspel zijn en blijven de Gebroeders VAN DER GUCHT in de allegorische rollen van DE TIJD en WETTHRA

De regie…