U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.
1939-1959-2009 70j HK, 50j HK Museum

1939-1959-2009 70j HK, 50j HK Museum 

 Marcel Daem over de

activiteiten van de Heem kundige Kring

 

De lezingen

door volharding groeiden de lezingen stilaan uit tot volwaardige activiteiten.

- De Rozenhoed viering, Marcel Daem

- De volksprent en haar betekenis voor de volkskunde

- De voormalige Sint-Gertrudiskerk van Wetteren, M. Daem

 

Deze allereerste lezingen moeten ook niet bekeken worden als waren het lang uitgesponnen voordrachten. In het archief vinden we onder andere een lezing van Marcel Daem die bestaat uit een vijftal getypte kwartobladen, of anders gezegd zo een lezing, samen met een paar toespelingen, was een zaak die een goed half uur duurde.

 

Publicaties

De allereerste realisatie van de "Studiekring" na de stichting werd binnen het allereerste werkingsjaar werkelijkheid. Het boek "Jan Broeckaert, zijn leven en zijn werk" werd gepubliceerd. Voor de inhoud tekenden E. Amter, Lode Monteyne, E.H. Lieckens, Dr. Jaak Wouters en Marcel Daem.

 

Een volgende uitgave, zij het op een heel wat beperkter oplage, was de studie die Marcel Daem maakte over de voormalige Sint Gertrudis kerk van Wetteren. Van Marcel Daem zouden in de loop der jaren meerdere werken verschijnen van verschillende omvang. Ze gingen van een bijdrage van een halve bladzijde tot volwaardige brochures en over een verscheidenheid van onderwerpen. Het grootste deel werd echter nooit uitgegeven door de Heemkundige Kring van Wetteren, maar verschenen in "Oost-Vlaamsche Zanten" een vereniging waarin Marcel Daem zeer bedrijvig was.

 

Tentoonstellingen

In 1954 verwierf de Heemkundige Kring een klein lokaal op de gelijkvloerse "onder de pui" verdieping van het gemeentehuis voor het inrichten van een museum.

 

De bestuursleden van de Heemkundige Kring "Jan Broeckaert" door de jaren heen

De kasseileggers (1939)

  • Dr. J. Wouters
  • J. Oosterlinck
  • C. De Winne
  • A. De Wilde
  • M. Daem

 

45 jaar bestuur onder de "oude garde"

Het ontstaan en de magere jaren

 

Donderdag 10 Februari 1939

Uittreksel Wetteren uit het verslagboek van Davidsfondsafdeling Bestuursvergadering onder voorzitterschap van Dr. J. Wouters. Aanwezig; Oosterlinck J., De Winnen C., De Wilde A., Daem Marcel.

"Studiekring voor Heemkunde".

De d.d. schrijver (get.) Daem Marcel

De Voorzitter (get.) Dr. J. Wouters

 

Zondag 12 Maart 1939

Gewestbond vergadering Davidsfonds te Gent, bijgewoond door Daem Marcel, verslaggever.

Uittreksel uit het verslagboek van Davidsfonds :

“Na de bespreking van de kennis van de eigen kunstschatten werd terloops gevraagd over het stichten van "Kringen voor Heemkunde" in de afdelingen. Dit punt ligt ter studie.

Door ondergetekende werd medegedeeld dat afdeling Wetteren reeds begonnen is met het stichten van de "Studiekring voor Heemkunde". Wij zijn zodus de gewestbond voorgelopen.

Voorzitter Davidsfonds Wetteren (get.) Dr. J. Wouters

De afgevaardigde (get.) Daem Marcel