U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.
1954 volkskundige kalender voor Wetteren

1954 volkskundige kalender voor Wetteren (Lic M Daem).pdf

Op 1960-01-23 door Marcel Daem zeer hartelijk opgedragen aan Arnold De Coninck.

“Verantwoording: Mijn doel is geweest een algemeen overzicht te geven van het vroegere en huidige volksleven te Wetteren. 

De bronnen die ik raadpleegde zijn van verschillende aard. Eerst en vooral vermeld ik de geschreven bronnen die te mijner beschikking stonden in het plaatselijk gemeentearchief, het Stadsarchief te Gent, het Bisschoppelijk Archief en het Rijksarchief te Gent. De verdiensten erkennend van de geschiedschrijvers De Potter en Broeckaert, heb ik met opzet vermeden hen na te praten; waar het nuttig bleek heb ik sommige aantekeningen met mijn gegevens aangevuld voor zover het paste in het kader van mijn werk. Ook wil ik de namen van Karel Schepens (1858-1930) en Wilfried Broeckaert niet onvermeld laten. Zij waren folkloristen met hart en ziel en veel van hun pennevruchten zijn waardevol materiaal voor al wie zich bezig houdt met de studie van de plaatselijke folklore en geschiedenis. Als voornaamste bron dien ik te vermelden : de tientallen oude zegslieden uit alle rangen en standen die mij de meest betrouwbare inlichtingen bezorgden over personen, gebeurtenissen, gebruiken en zo meer. 

Naar mijn mening was de indeling in Lente-, Zomer-, Herfst- en Wintercyclus, voor het doel dat ik beoogde, een geschikte vorm om methodisch de grote verscheidenheid en de vele facetten te belichten van het volksleven. Het denken, doen en laten van het volk is groten- deels afgestemd op gebruiken en gewoonten die oorspronkelijk met een welbepaalde période of dag in verband staan. 

Mijn innig dankwoord gaat naar al diegenen die medegeholpen hebben om mijn volkskalender samen te stellen. In de eerste plaats richt ik mij tot Prof. Dr. P. De Keyser die mij raadgevend bijgestaan heeft door zijn gezagvolle leiding. Ik vergeet niet mijn oude zegs­lieden, die de ouden tijd veel plezanter vonden... maar nog een beetje liever hier blijven leven omdat het te Wetteren beter is dan elders. Ik vergeet mijn vrienden niet, die mondeling of schriftelijk aanvullende nota’s bezorgden en door sympathieke belangstelling hun steentje hebben bijgedragen tot de opbouw van de Volks- kundige Kalender. “

 

GEWOON PRACHTIG, 50 bladzijden om van te genieten, ook met slecht weer…

MAART“zijn er veel maartse buien, dan betitelt men de maand als : Maarte, vuile taarte!

Zondag 1 oktober, “Ba-mes-weer”, zo werd het toch voorspeld door Marcel Daem in 1954