U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.
1994 kinderlied, -dans en -spel te Wetteren (M Daem)

1994 kinderlied, -dans en -spel te Wetteren (Marcel Daem en Marie-Jeanne De Smet).pdf

VI De Sint-Pieters- of rozenhoedviering

Marcel Daem schrijft :

de jaren 1940 hebben we in samenwerking met kunstschilder L. Janda de liederen, de dansen en de speluitvoering genoteerd. Het verslag hebben we uitgebracht in een voordracht in 1943 in de pas gestichte Studiekring voor Heemkunde. In augustus 1944 gaven we hierover een voordracht te Gent voor de Bond der Oostvlaamse Folkloristen, opgeluisterd met dans- en zanguitvoeringen uitgevoerd door een groep Wetterse kinderen, onder de leiding van L. Janda. In 1946 publiceerden we “De Rozenhoedviering te Wetteren” in het tijdschrift Oostvlaamse Zanten. In 1948 hebben we, samen met ons broer Etienne, auteurs van Wetthra, de rozenhoedviering in een tafereel van het openluchtspel verwerkt. De uitvoering was een schitterend succes. In het “Volkskundig kalender van Wetteren", verschenen in 1954, hebben we de St.-Pietersviering nogmaals, op papier, in de bloempjes gezet. In 1965 heeft de B.R.T., in het kader van Muziek in de Vlaamse Gewesten, onder leiding van Hendrik Daems, de opname uitgezonden “De St.-Pietersviering te Wetteren", met de medewerking van de Muziek- academie te Wetteren, onder de leiding van de hr. Marcel Verbaere (1906-1989). 

 

De Eendracht, een Wetterse krant verschenen in 1868, uitgever-drukker Achilles Verbaere- Vandevoorde, nummer 2, 5 juli 1868, bevat een bijdrage over de Sint- Pietersviering onder de titel: “Een aloud gebruik”. 

 

De kring die onder de rozenhoed gevormd was het symbool van de gebondenheid in het heem.