U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.
1973 klaarheid over het auteurschap.pdf

1973 klaarheid over het auteurschap van Wetthra (Marcel DAEM).pdf 

Dit jaar (1973) is het 25 jaar geleden dat het Gemeentelijk Feestcomité de realisatie van het massaspel WETTHRA op zich nam en tot een goed einde wist te brengen in samenwerking met het gemeentebestuur en de gebuurtedekenijen. De geruchten die toen de ronde deden en nog sporadisch de ronde doen over het auteurschap van WETTHRA zijn nog niet helemaal in vergetelheid geraakt. Wanneer men de vraag stelt “Wie heeft de tekst van Wetthra geschreven en wie heeft de historische gegevens verzameld en tot eenheid gebracht ? "blijft men steeds het juiste antwoord schuldig omdat het nodige bewijsmateriaal ontbreekt om bepaalde beweringen te staven. 

Met toestemming van de auteurs van WETTHRA, de gebroeders ETIENNE en MARCEL DAEM publiceren wij hierbij een ietwat verkleinde fotocopie van een verklaring van alle belanghebbenden die bij WETTHRA betrokken waren in 1948 en in 1951. Zo kan iedereen inkijken welke titel aan de vijf belanghebbenden wordt toebedeeld. 

Moge dit belangrijk document ertoe bijdragen klaarheid te brengen in de verwarring die wordt gesticht tussen het auteurschap van WETTHRA enerzijds en de ontwerper anderzijds. Verdere commentaar bij dit document is overbodig. Iedereen, en de Wetteraar vooral, kan zich overtuigen van een kleine waarheid over het auteurschap. 

Verantwoordelijk : Marcel Daem. 

Zie :

“WETTHRA Opvoeringsrechten blijven voorbehouden aan onderstaande personen: 

  • De Ontwerper Dr. J. Wouters, 
  • de Auteurs Etienne en Marcel Daem, 
  • literair Adviseur Dr. phil. Marcel Smet. 
  • technisch Adviseur Marcel Crombeen. 

Acht februari 1951”