U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Marcel Smet (Mechelen 7-3-1912 - Wetteren 5 januari 1976)


Toen Etienne en Marcel Daem met het script van ,Wetthra" bezig waren, spraken ze Marcel Smet aan om literair advies te verstrekken. Dat heeft hij met veel toewijding gedaan en ook de voorbereiding en de opvoeringen heeft hij actief gevolgd. Hij was doctor in de letteren en de wijsbegeerte (1937) en werkzaam als leraar Latijn en Grieks achtereenvolgens te St.-Niklaas, te Gent en te Wetteren. Zijn grote liefde voor de cultuur van Hellas en Rome, voor de letterkunde in ruime zin, zijn belezenheid, zijn aandacht voor taalzuiverheid [peerden hem als leraar en als medewerker aan culturele programma's. Ook de sport boeide hem : vele jaren was hij voorzitter van voetbalclub Standaard Wetteren.
Zijn belangstelling voor het sportgebeuren bracht hem ertoe zijn filologische kwaliteiten in te zetten voor een ,,Sportboek". Dit verklarend, encyclopedisch, geïllustreerd sportwoordenboek, waaraan hij jarenlang heeft gelaboreerd samen met P. Van De Velde, leraar en T.V.-medewerker, is verschenen in 1961.
Marcel Smet was een sociaalvoelend man; hij werd geliefd door zijn leerlingen en zijn collega's; hij hield van het leven. In 1976, toen hjj ongaarne de pensioenleeftijdzag naderen, is hij na een korte ziekteperiode overleden.
Het plan ,,Wetthra" opnieuw op te voeren zou hij zeker hebben toegejuicht.
(uit handschrift van Luc Van de Velde 25-9-1987)