U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.
Herinneringsboek , rechten Etienne en Marcel Daem

Herinneringsboek , rechten Etienne en Marcel Daem

 

1987-07-02 Daniel De Mol vraagt medewerking Marcel Daem voor herinneringsboek.pdf

“Beste vriend Marcel

Met deze wordt u vriendelijk uitgenodigd naar de “Wetthra-vergadering” van 8 augustus 1987…

Het doel van deze bijeenkomst is het bespreken van het in 1988 te verschijnen herinneringsboek over Wetthra. 

U wordt vriendelijk uitgenodigd hieraan uw medewerking te verlenen door: 

a) uw herinneringen en indrukken, zowel uit 1948 als 1951, te vertellen en op papier te zetten;

b) interessante documenten en foto’s i.v.m. Wetthra in bruikleen te geven;

c) uw visie te geven i.v.m. het boek wat betreft inhoud en presentatie.

Ik hoop dat u het weerzien met de vrienden van voor veertig jaar niet zult willen missen!

… Daniël De Mol, Wetteren”

 

 

1987-07-20 vraag aan SABAM Informatie auteursrechten Etienne Daem.pdf

Marcel Daem aan  Sabam Inningskantoor

“Uit briefwisseling van mijn broer, Etienne Daem, Merelbeke (voorheen wonende St.-Amandsberg) vermoed ik dat hij aangesloten was bij Sabam. Etienne Daem is op 13 november 1985 overleden. 

Als testamentuitvoerder en in opdracht van zijn echtgenote verlangen we volgende informatie. 

Hebben de erfgenamen, na het overlijden van Etienne Daem, nog rechten of plichten tegenover Sabam. 

Kunnen ze nog aanspraak maken op auteursrechten in de toekomst ? 

Indien Sabam in het bezit zou zijn van de toneelwerken die Etienne Daem geschreven en gedeponeerd heeft bij Sabam, zou de familie die graag in haar bezit willen hebben. Kunnen ze eventueel te Gent bezorgd worden op het Inningskantoor om daar door mij te worden afgehaald ?  In afwachting een antwoord te ontvangen ter infor­matie van de echtgenote en kinderen, tekenen we met alle hoogachting, Marcel Daem 

1987-08-20 Sabam aan Marcel Daem betreft auteursrechten Etienne Daem

Wij kunnen U meedelen dat wijlen Etienne DAEM vier werken bij Sabam aangegeven heeft. 

 

1987-09-01 Sabam aan Marcel Daem betreft Repertorium van Etienne Daem.pdf

Wij vestigen Uw aandacht op het feit dat Sabam slechts auteursrechten kan uitbetalen aan de erfgenamen van een aangesloten lid die een nieuw aansluitingscontract ondertekenen (art. 17 van het algemeen regle­ment) .  Om deze zaak te regelen dient men een akte van bekendheid, opgesteld door notaris, op te zenden en de som van 2.500,- Fr. als inschrijvingsgeld te storten. Zoals U zult merken brengt de aansluiting bij onze vereniging wel enige onkosten mee. Anderzijds zijn de rechten die het repertorium van wijlen Etienne DAEM opbrengen zo miniem dat we voorstellen deze successie niet te regelen. 

 

———————

1989-01-03 Marcel Daem aan Vrienden van Wetthra betreft Auteursrechten massaspel 

Marcel Daem : “Betreft Auteursrechten massaspel Wetthra. 

Hiermee verlenen we aan Vrienden van Wetthra. uitgever boek Wetthra 1948-1988 de copyright van uittreksels uit de tekst van het massaspel die door de medewerkers in hun artikel worden geciteerd. We bevestigen hiermee dat er geen auteursrechten noch -verplichtingen bestaan tussen SABAM en de auteurs: nl. erfgenamen Etienne Daem en ondergetekende Marcel Daem - St. Amandsberg 3 jan 1989”

————————