U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.
Jos Duchâteau

Jozef Du Château, burgemeester, voorzitter feestkomité

Opvoering van het geschiedkundig massaspel “Wetthra”.

In een inleidend woord wees de h Jules Lorré op het doel van deze kunstmanifestatie, waarbij de geschiedenis van de gemeente van de jaren 630 af tot op onze dagen (1948 , 1951) in twaalf taferelen wordt verteld. Het denkbeeld werd opgevat door burgemeester Du Château.

De h Du Château , burgemeester van Wetteren, legde de hoge waarde op kunst en cultureel gebied van deze opvoering voor het volk.

De actieve burgemeester Du Château onderschat niet de opvoedende waarde ener cultuurprestatie. Daarom gaf hij ’t feestcomité opdracht dit jaar uit te pakken met een artistiek hoogstaand initiatief, dat onder de wakkere impuls van Dr Jaak Wouters ontstond in het ontwerp van een historisch massaspel.

Onder erevoorzitterschap van burgemeester Du Château werd een comité gesticht, dat met de organisatie van het spel belast werd. 

 Burgemeester Jos Duchâteau bewoonde Villa Rosa , een pracht van een kasteeltje in de Statiestraat te Wetteren, afgebroken in 1957.