U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.
expertise en ervaring

Ludwich BETTENS expertise en ervaring

» 1967 University degree in chemistry

 •  Juni 1967. Thesis / Dissertation: “Ge(Li) Detectoren voor Gammastralen” ingediend tot het behalen van de graad van Licenciaat in de Wetenschappen,, Rijksuniversiteit Gent (RUG), Promotor Prof. Dr. J. Hoste (Rector RUG) en Prof Freddy Adams (later rector UIA, universitaire instellingen Antwerpen)
 • 13 july 1967. Licentiaat in de wetenschappen, groep scheikunde, behaald met onderscheiding aan de Rijksuniversiteit te Gent (RUG), (wetenschappelijke graad) 
 • 26 September 1972, Licentiaat in de wetenschappen, groep scheikunde (wettelijke graad)

»  1969-1999 In dienst 

- Januari 1969 - May 1970. Assistant University Gent : Farmaceutisch Instituut van de RUG -June 1970 - October 1977.

- juni 1970 - oktober 1977.  Head of BECEWA , Flemish devision of CEBEDEAU-BECEWA

- November 1977. Startup department Environment at CENTEXBEL, St Pieters Nieuwstraat Gent.

- 1987 Startup new laboratories CENTEXBEL, Technologiepark Zwijnaarde.

- 1998 Contracted part-time by EURATEX as responsible for Environmental Affairs

- 1981 - 1999 projectleader CENTEXBEL 

 » Management aspecten

 

 1. Farmaceutisch Instituut: leiding van het Studentenlaboratorium (200 Studenten).
 2. BECEWA: Leiding van ± 8 personen
 3. CENTEXBEL: startend met 2 personen groeit het team tot ±10 personen; 

Vier medewerkers uit de BECEWA période komen mij vervoegen voor een duurzame service aan meer dan 100 bedrijven.

» Functies en vertegenwoordiger

Bij CENTEXBEL, onder de directie van J. Stryckman (1977 tot 1993) werd mij na een functie als navorser (4 jaar) vanaf 1981 de functie als projectleider van de chemische- en milieuonderzoeken toegekend, en later afdelingshoofd onderzoek - diensten - consulting op het vlak van het milieu.

Mijn werkzaamheden op het vlak van het leefmilieu werden voorgesteld op vrijdag 27 april 1990 aan de Vlaamse Minister voor Leefmilieu, de heer. Theo Kelchtermans.

- Aangeduid door Febeltex (de Belgische Textiel Federatie) in CRIET, EURATEX, VEV.
- Milieuexpert bij het internationaal comité van de nationale textielveredelingsverbonden CRIET;
- Verantwoordelijk in de Task Force Environment van EURATEX

 • ECO-label
 • EMAS Fibre-Chain
 • Best Available Techniques (IPPC richtlijn)
 • Trade & Environment
 • Thematic Networks en EC Task Force

- Vertegenwoordiger van COMITEXTIL, EURATEX en CRIET in

 • de expertgroep van de EG “Chlorinated waste Solvents”, DG XI (1991 - 1992)
 • de ontwikkeling van "INTEGRATED POLLUTION PREVENTION AND CONTROL"
 • intenationaal overleg tussen EURATEX en ATMI (American Textile Manufacturing Institute)

- Expert en consultant voor de Parijse en Oslo Commissie (OSPAR-COM) voor de pilootakties textiel en voorbereiding van de Ministeriële verklaring van de Noordzeeconferentie lidstaten (1991- 1994).
- Hernieuwde aanduiding (1995-01-24) als expert van de Europese textielindustrie in de PARCOM, dit naar aanleiding van een voorstel voor een beslissing van lozingsvoorwaarden gekoppeld aan de PARCOM aanbeveling van Beste Bestaande Technieken (PARCOM 94/5).
- Door EURATEX (overkoepelende Europese organisatie van Textiel en Confectie industrie) sinds 1995 voorgedragen aan DG XI voor het samenwerken met het IPTS in het draften van EURO-BAT  (BBT Best Beschikbare Technieken // BAT : Best Available Techniques) referentie documenten.. Bijdragen konden geleverd worden aan de permanenten bij het DGXII JRC-IPTS in het ontwikkelen van de BREFS voor textiel, voorzien tegen midden 1998. Dit werd later als zelfstandige op onafhankelijke basis gerealiseerd als expert aangeduid voor België.

» ervaring met wetenschap en techniek in vele industriële sectoren en voor diverse actoren

- Studies voor de verschillende industriële sectoren in België, o.m. energiesector, leder, voedingssector, distilleerderijen, metaalsector, kolen- en staal, cement, textielveredelingsindustrie uitgevoerd sinds begin van de jaren ‘70.
- Ook bij Centexbel konden tot 1993 projecten uitgevoerd en geleid worden buiten de textielsector.
- Begeleiding van de industrie in de aanpak van de milieuproblemen, de technologie, de behandelbaarheid van de afvalwaters, de gezamelijke zuivering (VEV werkgroep contractlozers)
- Lange ervaring met aanbestedingsdossiers in mijn periode bij het BECEWA (beluchting waterlopen, ministerie van volksgezondheid, industriële waterzuivering) en in mijn periode bij Centexbel ( publieke waterzuivering (lid van de RVB van de VWZ en VMZ, nu de VMM) )

» Ontwerper en proiectleider van  EC onderzoeksproiecten

- “AOX in textile effluents” EG: Sprint programma. RA 130, TEXTRANET action clean technology
- “FEA: Finishers Environmental Accounancy” CRAFT project CE DG XII
- “ExCOLOUR: Clean destruction of dyebath constituents before recycling or discharge by radical oxidation processes” BRITE EURAMII programma, project 5643 CE DG XII (project officer : Mr J.C. Toussaint)
- “SYNBLEACH: Synergetic Bleaching : Environment Programme CE DGXII (P.O. : Mr J. Büsing)

- “BATEM Best Available Techniques Environmental Management” project BRITE-EURAM 7799, CE DG XII (P.O.: Mr. P. Trousson, nu Mr. J. Cleuren).

 

> Curriculum Ludwich Bettens

curriculum 1969-1999      expertise en ervaring   in de wetenschap   in het buitenland   onafhankelijk (2000-))